vorige "Opgesloten passie." volgende
Opgesloten passie.
Gedicht bij de bronzen sculptuur van MaRf


                                 MaRffologie

Welke gedachten gaan
door een open hoofd,
welke passie door dit paar,
ternauwernood ontkomen
aan een dwingeland van brons?


Geen woorden
                                 - nooit gehad:
zien en zwijgen zijn verstomd
en al het komende
is reeds half vergaan.


De morgen hult hen weerloos
in een donkere dauw, maar
de middag toont hen blakend,
overvallen door de zon:
blakend en bijna blauw.


renaat ramon


vorige "Opgesloten passie." volgende